Notice: Undefined variable: _POST in /home/bootvrhuur/domains/bootverhuurfriesland.com/public_html/components/com_zoo/router.php on line 2 Regels op het water

Verkeers- en gedragsregels op het water

Tijdens de seizoensdrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het water.

Belangrijkste regels:

 •     Verander niet plotseling van koers.
 •     Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.
 •     Voer tijdig de juiste navigatieverlichting.
 •     Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.
 •     Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.
 •     Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes, of door een bord met een groen/ witte ruit, waarbij de groene kant de veilige passeerzijde aanduidt.
 •     Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
 •     Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
 •     Bezorg uw omgeving geen overlast.
 •     Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 •     Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter.
 •     Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

Wie heeft voorrang?

 •     Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten.
 •     Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking vragen van een ander klein schip.
 •     Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater rechts vaart.

Snelheid

Voor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum snelheid van 6 of 9 km/u. In havens en in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 6 km/u. Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximum vaarsnelheid van 12,5 km/u. In Fryslân zijn vier speciale snelvaargebieden.
Minimum leeftijd voor het besturen van een boot:

 •     Snelle motorboot: 18 jaar.
 •     Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
 •     Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar.
 •     Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd.